เอกสารประกอบการประฃุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๓   สร.กฟผ. ขอแจ้งข่าวสิทธิประโยชน์สมาชิกประกันชีวิตกลุ่ม  ประกาศ สร.กฟผ. เรื่องทุนการศึกษา ประจำปี 2564 ประชุมคณะกรรมการเจรจาข้อเรียกร้องระหว่าง กฟผ. และ สร.กฟผ. การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สร.กฟผ. สมัยปี พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๗ การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหาร สร.กฟผ. สมัยปี พ.ศ. 2564-2567 คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครกรรมการบริหาร สร.กฟผ.
            กลุ่มแรงงานพัฒนา(๑)    คำสั่งเรื่องแต่งตั้ง 
  Download เอกสารการประชุมใหญ่สามัญ  รายละเอียดเพิ่มเติม   รายละเอียดเพิ่มเติม   รายละเอียดเพิ่มเติม   รายละเอียดเพิ่มเติม     กลุ่มแรงงานพิทักษ์สิทธิ์(๒)   ระเบียบการเลือกตั้งฯ 
           ตารางการเดินสาย  กลุ่มที่ผ่านการตรวจสอบ

 

X

Right Click

No right click